phs-sjabloon voor veiligheidsinformatieblad voor luchtverfrissers

  • Huis
  • /
  • phs-sjabloon voor veiligheidsinformatieblad voor luchtverfrissers

Veiligheidsinformatieblad- phs-sjabloon voor veiligheidsinformatieblad voor luchtverfrissers ,· Productcategorie PC3 Luchtverfrissers · 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant/leverancier: EDCO Eindhoven B.V. Adriaan Mulderweg 9/11 5657 EM Eindhoven The Netherlands [email protected] · Inlichtingengevende sector: Afdeling Kwaliteit · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Gedurende normale ...Ambi Pur Air Infinity - brise orientale / oosterse mistBestemd voor het grote publiek Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) Functie of gebruikscategorie : Luchtverfrissers 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatiebladPro Hygiëne - media.s-bol.com

Pro Hygiëne Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 31-1-2019 (Versie: 2.0)

Veiligheidsinformatieblad - Topline Maatwerkbladen

glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers, luchtverfrissers) Impregneermiddelen Functie of gebruikscategorie : Impregneermiddelen 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Veiligheidsinformatieblad

· Productcategorie PC3 Luchtverfrissers · 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant/leverancier: EDCO Eindhoven B.V. Adriaan Mulderweg 9/11 5657 EM Eindhoven The Netherlands [email protected] · Inlichtingengevende sector: Afdeling Kwaliteit · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Gedurende normale ...

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 ... AISE-C17 - Luchtverfrissers spuitbus Ontraden gebruik: Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen. ... Voor advies over algemene beroepsmatige hygiëne zie de subrubriek 8.2. Voor

Veiligheidsinformatieblad - Topline Maatwerkbladen

Bestemd voor het grote publiek ... Gebruik van de stof of het mengsel : De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1.1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal ... tapijtreinigers, metaalreinigers, luchtverfrissers) Functie of gebruikscategorie ...

Veiligheidsinformatieblad - Exclusiva bv

Alleen voor professioneel gebruik. AISE-C18 - Luchtverfrissers niet zijnde een spuitbus Ontraden gebruik: Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Contact ...

Oasis Pro White Cotton - Verpa

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Oasis Pro White Cotton 116820E 1 / 15 ... Gebruik van luchtverfrissers Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. ... Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glade by Brise Gel ...

: Luchtverfrissers Ontraden gebruik : Niets bekend. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson S.A.S. C.S. 30606 95004 Cergy-Pontoise Cedex France Telefoon : +33134212121 E-mailadres : [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Unisept - Carel Lurvink - Voor een schone & veilige ...

Gebruik van de stof of het mengsel : De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1.1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft.

Desinfect 80s - media.s-bol.com

Desinfect 80s Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 10-9-2020 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 4/11 7.2. Voorwaarden voor een veilige …

Oasis Pro White Cotton - Verpa

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Oasis Pro White Cotton 116820E 1 / 15 ... Gebruik van luchtverfrissers Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. ... Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glade by Brise AEROSOL - …

: Luchtverfrissers Ontraden gebruik : Niets bekend. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Telefoon : +31297292501 E-mailadres : [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Veiligheidsinformatieblad - Veilig met was- en ...

Veiligheidsinformatieblad. Het Veiligheidsinformatieblad (afgekort als Vib) is een communicatieinstrument tussen de leverancier van een gevaarlijk product en de professionele gebruiker van zijn product. Naast het etiket is het Vib het belangrijkste middel voor het geven van informatie over veiligheid, gevaren en risico’s van stoffen en preparaten door de leverancier aan zijn afnemer.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Leros | voor professionele ...

Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes. - Bescherming van de ogen / het gezicht Vermijd contact met de ogen. Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen. Voor het hanteren moet een veiligheidsbril worden opgezet die voldoet aan de norm EN166.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glade by Brise Gel ...

: Luchtverfrissers Ontraden gebruik : Niets bekend. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Telefoon : +31297292501 E-mailadres : [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Veiligheidsinformatieblad

Alleen voor professioneel gebruik. AISE-P305 - Sanitairreiniger. Manueel gebruik. AISE-C18 - Luchtverfrissers niet zijnde een spuitbus Ontraden gebruik: Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Diversey Europe Operations BV ...

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 ... AISE-C17 - Luchtverfrissers spuitbus Ontraden gebruik: Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen. ... Voor advies over algemene beroepsmatige hygiëne zie de subrubriek 8.2. Voor

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam 1.1 Productidentificatie 1.3 Fabrikant: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ... Luchtverfrissers zijn geen vervanging voor goede hygiënische praktijken. S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.

BRISE - KAARS ANTI TABAK - Microsoft

Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen g oede schoonmaakgewoonten niet vervangen. : Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met Richtlijn 1999/45/EG. Overgevoeligheid veroorzakende bestanddelen : citronellol, benzylsalicylaat,

bol.com | Air Wick Luchtverfrisser Spray - Pure Paarse ...

Deze Air Wick Luchtverfrisser Spray zorgt voor een frisse en aangename geur in het huis. Creëer een instant, langdurige geur voor gasten, of gebruik deze verfrisser dagelijks om geurtjes te verwijderen en uw huis op specifieke plekken op te frissen..

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam 1.1 Productidentificatie 1.3 Fabrikant: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ... Luchtverfrissers zijn geen vervanging voor goede hygiënische praktijken. S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AMBI-PUR FLUSH TEA …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AMBI-PUR FLUSH TEA TREE&PINE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ... Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Opslag : Bewaar vorstvrij, op een koele plaats. Verpakkingsmaterialen ... Grenzen voor beroepsmatige blootstelling zijn niet bekend voor het product. 9. FYSISCHE EN ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam 1.1 Productidentificatie 1.3 Fabrikant: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ... Luchtverfrissers zijn geen vervanging voor goede hygiënische praktijken. S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Veiligheidsinformatieblad

· Productcategorie PC3 Luchtverfrissers · 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant/leverancier: EDCO Eindhoven B.V. Adriaan Mulderweg 9/11 5657 EM Eindhoven The Netherlands [email protected] · Inlichtingengevende sector: Afdeling Kwaliteit · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Gedurende normale ...